Formulár odstúpenia od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy).

NETGATE Technologies s.r.o., Tajovského 8, 97101 Prievidza, support@netgate.sk